Cách Bảo Quản Trứng Gà Ngâm Mật Ong, Hỗn Hợp Để Được Bao Lâu?

Cách bảo quản trứng gà ngâm mật ong, hỗn hợp lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong để được bao lâu? Ngoài ra còn có nhưng lưu ý nào khi sử dụng