Tác giả: Võ Đông Lâm

Mình tên Lâm, hiện mình là ADMIN viết Blog về Du Lịch, chia sẻ kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực. Phương châm sống của mình: Trong cuộc sống hay công việc tôi luôn đặt ra mục tiêu để hoàn thành nó, phương châm giúp tôi có động lực và phát triển chúng. Kết nối với mình qua mạng xã hội để đọc qua những chia sẻ của mình nhé.